PR-beleid en persrelaties worden bij Aptitudes geïntegreerd in een algemene marketingaanpak. Persrelaties zijn bedoeld om een boodschap over te brengen door onafhankelijke tussenpersonen: de journalisten.
Aptitudes beschikt dankzij zijn twintig jaar ervaring in de journalistiek en als informatieverschaffer aan de media over een uitstekende kennis van de pers (verschuivingen, doelgroepen, mechanismen, redactionele benaderingen, verwachtingen en gewoontes van de journalisten). Die kennis wint aan surplus door de bevoorrechte contacten die door de jaren heen zijn gegroeid, door het dagelijks opvolgen van de media en door het permanent up-to-date houden van een databank met de namen van 4.000 journalisten die in België actief zijn. Elke problematiek vraagt een eigen specifieke aanpak: de keuze van de media (waarmee u best communiceert), de keuze van de journalisten (die u best informeert), de invalshoek, de stijl de presentatie, in al die aspecten heeft Aptitudes een pak ervaring. Daarom is Aptitudes uw ideale partner om:

  • uw perscommuniqués en-dossiers te ontwerpen, te realiseren en te versturen.
  • uw persberichten online te plaatsen in de pressroom op deze site.
  • uw persconferenties te organiseren.
  • uw persreizen te organiseren en te begeleiden.
  • uw pressbook op te maken.
  • uw publireportages te realiseren.
  • elk ander creatief idee uit te voeren dat binnen uw budget ligt.