Relaties met de media beperken zich voor Aptitudes niet tot de contacten met de redacties van magazines of de televisiejournaals.
Steeds meer media maken in hun redactiebeleid in hun programma-schema plaats voor gesponsorde uitzendingen, redactionele producties of publi-reportages.

Op basis van de strategie die is uitgetekend voor PR en/of persrelaties, stelt Aptitudes vaak complementaire promotie-acties voor met een aantal goed gekozen media. Zoals:
  • exclusieve uitnodigingen voor de lezers/luisteraars/kijkers op evenementen of conferenties, in ruil voor mediaruimte
  • deelname aan radio- of televisie-uitzendingen
  • deelname aan modeproducties
  • exclusieve operaties op maat
  • de realisatie van elk ander creatief idee dat binnen de budgettaire mogelijkheden van de klant ligt.