mediaproducties | coproductie evenementen | sponsoring et product placement | rp
Elke marketingdoelgroep heeft haar opinieleiders, consumenten die constant alert zijn voor nieuwigheden en die de eersten zijn om die innovaties liefdevol in de armen te sluiten.
In hun kringen genieten ze erg veel aanzien en ze dienen als voorbeeld voor hun gelijken en hun volgers.

Een product of een merk kenbaar maken en geloofwaardigheid verlenen bij deze trendsetters, gebeurt met name via sponsoring. Het opsporen en selecteren van evenementen die de klant kan sponsoren maakt integraal deel uit van de programma's van Edge Communication©.

Product placement bij de opinieleiders is een uiterst doeltreffend marketinginstrument. De rol van Aptitudes bestaat erin om per doelgroep deze sleutelfiguren aan te duiden, het product of het merk in hun ogen geloofwaardig te maken, hen dit product aan te bieden (rechtstreeks contact met de opinieleiders) en zo via een sneeuwbaleffect het imago van het product of het merk te versterken.