mediaproducties | coproductie evenementen | sponsoring et product placement | rp
Op een meer traditionele maar alleszins complementaire manier verzekert Aptitudes de verspreiding van informatie via het onderhouden van persrelaties
(perscommuniqués en-dossiers, persconferenties, on-line plaatsen van persberichten in de virtuele perszaal op de site www.Aptitudes.be); promotieacties via de media (wedstrijden, exclusieve uitnodigingen, enz.); public relations gericht op de leeftijdsgroep 15-34 jaar.
Deze "klassieke" PR gebeurt parallel, en indien mogelijk, altijd van nabij gekoppeld aan de gepersonaliseerde mediaproducties en de evenementen.