mediaproducties | coproductie evenementen | sponsoring et product placement | rp
Voor efficiënt product placement en om het imago van een merk accuraat te bevorderen, werkt Aptitudes met een vernieuwend concept van exclusieve en originele mediaproducties.
Ze zijn op maat gemaakt met gebruik van verschillende communicatiekanalen die zich richten op jongerendoelgroepen: radio, televisie, web, CD, CD-Rom, mobiele telefonie, geschreven pers, enz.

De exclusieve producties in de nichemedia , zorgen dank zij de specifieke kenmerken van de gekozen kanalen voor heel wat weerklank voor de hele campagne.

Om de producties re realiseren wekt Aptitudes samen met getalenteerde mensen uit heel verschillende domeinen: web designers, DJ's, copywriters, fotografen, grafici, tekenaars, artiesten, stylisten, plastische kunstenaars, sportlui, mannequins, sociologen, antropologen en...jongeren !

Door zijn media know-how en zijn grondige kennis van de verschillende subgroepen bij de jongeren, kan Aptitudes met deze mediaproducties op een geloofwaardige manier alle nichesegmenten bereiken in de leeftijdsgroep 15-34 jaar..