Jongeren vormen een erg heterogene doelgroep. De leeftijdsgroep van 15 tot 34 jaar, met daarin heel wat subdoelgroepen, heeft vaak verschillende levensstijlen. Bovendien vertoont ze verschillende soorten "stammengedrag", met speciale en voortdurend veranderende codes.
Jongeren zijn steeds op zoek naar individuele ervaringen en gedeelde emoties.

Centraal in hun leven staan televisie, film, muziek, het nachtleven, stripverhalen, seks, kunst, mode, sport, shopping, internet, games, telecom en...reclame !

Tegelijk stellen jongeren zich heel terughoudend op ten opzichte van traditionele reclame die ze weinig geloofwaardig vinden. Om echt geloofwaardig te zijn moet een merk voor hen waarden naar voor schuiven (en niet verwijzen naar de kwaliteit van de producten) en haar boodschap op een andere manier brengen, met name via de kanalen waarmee zij vertrouwd zijn.

Met het programma Edge Communication© helpt Aptitudes de merken om zich via nichemedia en evenementen op een persoonlijke en bijzonder overtuigende manier tot de jongeren te richten.