voorbereiding - training | begeleiding- coaching
Vr elke persconferentie geeft Aptitudes altijd een aantal praktische tips. Voor een opleiding met meer diepgang inzake de omgang met de pers biedt Aptitudes samen met beroepsjournalisten van televisie, radio en geschreven pers een doorgedreven mediatraining aan. Ook voor opleidingen inzake het omgaan met stress kunt u terecht bij Aptitudes.
De opleidingen draaien rond twee assen :
  • Theoretisch gedeelte : een volledig overzicht van de Belgische pers en van de specifieke kenmerken ervan, van de verwachtingen en verplichtingen van de journalisten, en een communicatieplan.
  • Praktisch gedeelte : oefeningen voor de camera , persconferenties, crisiscommunicatie, non-verbaal gedrag, tips en tricks, enz..
Deze opleidingsprogramma's om vertrouwd te geraken met de media zijn op maat gesneden en dus aangepast aan de marketingstrategie van het bedrijf en aan aan zijn eigen gewoontes inzake de communicatie met de pers.

Aptitudes verzorgt die opleidingen ofwel binnen het bedrijf ofwel voor meerdere ondernemingen tegelijk. Die laatste formule stimuleert de ontmoetingen en het uitwisselen van informatie tussen mensen uit verschillende sectoren over hun ervaringen met de media.