voorbereiding - training | begeleiding- coaching
Wie wil communiceren met de media moet niet zozeer een beroep doen op grote namen, wel op mensen die voeling hebben met de media en erdoor worden erkend.
Aptitudes heeft voor de uitvoering van zijn communicatie-advies heel wat troeven. Het bureau beschikt over een brede waaier van technieken en een uitgebreid bestand van medewerkers. De juiste mix van die technieken en het perfecte samenspel van die professionals leiden tot opvallend sterke resultaten.

De activiteiten van Aptitudes bestrijken dan ook een breed veld. Dat kan gaan van het bedenken en goed organiseren van een originele persconferentie tot het maken van een persdossier in de vorm van een onuitgegeven CD-Rom, van het organiseren van een persreis naar het Europese hoofdkwartier van een bedrijf tot het ontwerpen en aanmaken van een meertalige website, van het bewaren van de persdossiers van een klant in de pressroom op de drietalige site van Aptitudes tot het uitgeven van een magazine of een boek. Kortom, voor gelijk welke strategie en om het even welk budget kan Aptitudes snel en doeltreffend een op maat gesneden communicatieoplossing aanreiken.

Zie case story PR Financiën