een totaaloplossing | een team van professionals
Om te garanderen dat u met uw publicatie de gewenste resultaten bereikt, brengt Aptitudes een team van specialisten bijeen. Zij stellen uw magazines samen van A tot Z.
Het gaat om experts die thuis zijn in uw sector. Ze maken deel uit van de redactieraad waarin u ook zelf zetelt en die als opdracht heeft om over de concrete realisatie van het project te waken.

Elk team bestaat uit de volgende leden :
  • een hoofdredacteur : verantwoordelijk voor de inhoud en de realisatie van het magazine, zoals die zijn gedefinieerd in de redactieformule.
  • een art director : verantwoordelijk voor het grafisch concept, de lay-out en de art-buying.
  • een account director die als eindverantwoordelijke voor het project instaat voor de belangrijkste contacten met de klant.
  • een account assistant die de realisatie opvolgt
  • een productiecoördinator die zich inlaat met de technische aspecten.
  • zelfstandige professionals : tekenaars/illustratoren, fotografen, creatieven, grafici, journalisten en vertalers.