een totaaloplossing | een team van professionals
In het bedrijfsbeheer neemt relatiemarketing een steeds belangrijkere plaats in. In een efficiënte marketingstrategie is het in stand houden van goede relaties met de klanten onontbeerlijk.
Om dit doel te bereiken zijn krachtige instrumenten nodig.
En een sponsored magazine is alvast een uitstekend middel, want het is de onderneming zelf die het uitgeeft ! Het bedenken van de strategie en het concept, de redactie, de vertaling, de grafische creatie, de lay-out, het drukken en het verdelen zijn de verschillende stappen die nodig zijn om van een sponsored magazine een succes te maken. Aptitudes kan bij al die stappen voor de coördinatie zorgen.

Voor relatiemarketing is het sponsored magazine een bijzonder krachtig en efficiënt wapen dat aan drie grote doelstellingen beantwoordt :
  1. De onderneming schept een constante band met de doelgroep en versterkt zo de relatie. Tegelijk versterkt het feit dat ze over een eigen publicatie beschikt haar imago.
  2. Het bedrijf geeft informatie over nieuwe producten en diensten en verzekert zich van een goede verspreiding daarvan via het redactionele referentiekader.
  3. Bovendien verhoogt een sponsored magazine de naambekendheid van het bedrijf of het merk en stimuleert het rechtstreeks of onrechtstreeks de verkoop.
De ontwikkeling en de realisatie van uw sponsored magazine is een zaak voor professionals uit de communicatie- en de uitgeverswereld. Om uw doelgroep niet alleen te bereiken, maar ook echt te bekoren, stelt Aptitudes een totaaloplossing voor, waarin een hoofdrol is weggelegd voor een op maat gesneden team van specialisten die erg goed vertrouwd zijn met uw sector.

Newsletters of informatiebulletins gaan uit van dezelfde doelstellingen en maken het mogelijk om tegen een lagere kostprijs zowel de interne als externe communicatie van bedrijven te verzorgen.

De veralgemening van internet zorgt ervoor dat u met e-zines - newsletters die per e-mail worden verstuurd - op een persoonlijke manier kunt communiceren met uw klanten. Uw informatie, al dan niet met een link naar uw site, komt immers rechtstreeks terecht in hun elektronische brievenbus. One-to-one marketing is bijzonder snel, erg doeltreffend en goedkoop. Aptitudes kan voor u een planning opmaken van één-op-éénmarketing en er ook de inhoudelijke aspecten van voor zijn rekening nemen.