Aptitudes profileert zich niet als een organisatiebureau van evenementen, maar kan bij de organisatie van dergelijke events wel een efficiënt handje toesteken.
Dit zowel op strategisch niveau, als op conceptueel niveau, de (co)productie en de volledige opvolging van het gebeuren.

Op basis van zijn nationale en internationale ervaring met de organisatie van sport- en cultuurevenementen, adviseert Aptitudes momenteel een aantal bureaus die gespecialiseerd zijn in eventcommunicatie.

Zie case story Sport Aid

Zie case story Gravity Ax'periences