In essentie bestaat de opdracht van een goede communicator erin om de juiste boodschap via het juiste kanaal bij de juiste doelgroep te brengen.
Twintig jaar ervaring in de journalistiek, de uitgeverswereld en de geschreven communicatie maken van Aptitudes de ideale partner voor de redactie van uw advertenties, promotiefolders, brochures, CD-Roms, internetsites (web copywriting) en... perscommuniqués !

Een reclameboodschap kan moeilijk letterlijk worden vertaald omdat het vaak met een knipoog verwijst naar de culturele background van de ontvanger. Daarom vereist de omzetting van het Nederlands in het Frans of omgekeerd niet alleen een uitstekende kennis van beide talen, maar een echte verwevenheid met de Vlaamse en de Franstalige cultuur. Veel meer dan een klassiek vertaalbureau bevindt Aptitudes zich op het kruispunt van de Nederlandse en de Franse culturen en kan het dankzij zijn analytisch vermogen, zijn kennis van de doelgroep, zijn creativiteit en zijn schriftelijke vaardigheid de juiste toon vinden om uw boodschap aan te passen in de andere taal.