Sinds zijn oprichting in 1990 past Aptitudes de principes van de zogenaamde "societal markting" ook toe op communicatie.
Respect voor de langetermijn-behoeften en belangen van de consument en maatschappij in het algemeen vormt het grondbeginsel van societal marketing. Zowel in zijn strategische beslissingen als in de dagdagelijkse toepassing ervan waakt Aptitudes erover de communicatiedoelstellingen van zijn klanten te verzoenen met de ethische principes van de societal marketing.