Edge Communication© | pr | sponsoring | evenementen
Aptitudes stelt hier enkele "cases" voor van al gerealiseerde of nog lopende projecten.

Het zijn concrete illustraties van de manier van werken, van de uitgebreide terreinkennis van de vele bestaande - of nog uit te vinden ! - communicatiemogelijkheden die ter beschikking staan van elk bedrijf dat zijn doelgroep krachtdadig wil aanspreken, bereiken en raken.