Edge Communication© | pr | sponsoring | evenementen
Na Live Aid (Londen & Philadelphia, 1985), een memorabele gebeurtenis waarin muziek en humanitaire hulp hand in hand gingen, houdt de ondertussen in de adelstand verheven rockster Bob Geldof begin 1986 Sport Aid boven de doopvont.

Gravity Ax'periences 2001
Sport Aid 1986
Sport Aid 1988 en 1990
EVENEMENTEN : Sport Aid 1986

Briefing
Bob Geldof zoekt in heel wat landen lokale verantwoordelijken die in staat zijn om een evenement mee te organiseren. Later zal blijken dat het aantal deelnemers de grootste sportgebeurtenis is, die ooit op aarde heeft plaats gehad.

Sport Aid, een evenement dat op een harmonieuze manier humanitaire hulp met sport combineert, brengt op 25 mei 1986 in de vijf continenten miljoenen mensen op de been. In 89 landen doen alle deelnemers op precies hetzelfde ogenblik - 15u GMT - precies hetzelfde: 10 kilometer stappen of lopen met het doel om de honger in Afrika te bestrijden. Een televisieuitzending in mondovision maakt het in heel de wereld mogelijk dit gebeuren te volgen.

Strategie / Concept
Ook België neemt deel aan dit wereldgebeuren waarin alle deelnemers op hetzelfde ogenblik hetzelfde doel nastreven. De gebeurtenis in België moet in amper vijf maanden volledig worden uitgewerkt en dit zonder dat er ook maar een frank budget voor is voorzien.

Eerste contact : januari 86, een brief van Bob Geldof aan Serge Dielens, oprichter en voorzitter van de v.z.w. World Runners Belgium, die de fysieke activiteit van het joggen heeft gekoppeld aan humanitaire hulp.

Datum van het evenement : 25 mei 1986. Een Europees coördinatiebureau verzekert vanuit Londen de opvolging van de organisatie in heel de wereld.

Serge Dielens, op dat ogenblik full time aan de slag als leraar lichamelijke opvoeding, brengt de organisatorische uitdaging tot een goed einde. Hij zet de lijnen van het project in België uit, verzamelt de teams om alles te organiseren, haalt de nodige fondsen bij elkaar, coördineert het geheel en verzorgt de communicatie rond de hele gebeurtenis.

Er is niet alleen communicatie over het evenement zelf, maar ook de boodschap van de onderliggende filosofie: bewegen voor het eigen welzijn en met dezelfde fysieke inspanning tegelijk ook werken aan de gezondheid van de minstbedeelden.

N.B.: Heel de organisatie was gebaseerd op vrijwilligerswerk.

Sport Aid & Muziek
De groep Tears for Fears vormt voor deze gelegenheid speciaal zijn hit "Everybody Wants To Rule The World" om tot "Everybody Wants To Run The World". Dit nummer wordt het officiële lied van Sport Aid 86. In het kader van deze grootscheepse operatie neemt Serge Dielens ook de communicatie en de verdeling van dit officiële lied in België op zich.

Resutaten
Voor het Belgische luik van Sport Aid op de Brusselse Heizel schrijven zich 8.000 deelnemers in. Het hele gebeuren, waarbij de ploeg van Sport Aid Belgium er ook voor zorgde dat diverse Belgische muziekgroepen vlak bij het Heizelstadion live kwamen optreden, bracht meer dan 250.000 Euros op voor UNICEF en Special Olympics Belgium.

In totaal deden aan Sport Aid 86 in heel de wereld 22 miljoen mensen mee.

Sport Aid is tot op vandaag qua aantal deelnemers de grootste sportgebeurtenis die ooit in de wereld plaats vond.