Edge Communication© | pr | sponsoring | evenementen
Het product Axe van Lever Fabergé Belgium, een divisie van Unilever is bij de groep van 16- tot 24-jarigen martkleider in België.

Axe 2001
Levi's © 2000
Levi's © 1999
Als onderdeel van het communicatieplan voor Axe in 2001 stelt Edge Communication© een vernieuwende, originele en heel krachtige cocktail samen om de doelgroep echt aan te spreken.

Briefing
Hoewel Axe marktleider is, realiseert het merk zich dat het niet de volledige doelgroep bereikt en wil het zich op een gedifferentieerde manier tot de subdoelgroepen richten. Het is dus nodig om steeds vernieuwender voor de dag te komen en continu voor verrassingen te zorgen. De bedoeling is om het nieuwe product van Axe voor 2001, dat luistert naar de naam Gravity, op een originele en humoristische manier te lanceren en daarbij het imago van Axe als professionele verleider te bevestigen.

Strategie / Concept
Aptitudes verzekert via de jongerenkanalen een efficiënte impact bij verschillende subdoelgroepen en snijdt zijn programma Edge Communication© helemaal op maat van Axe.

De rode draad van het programma is het eerste "kaartspel van de verleiding". De 54 originele kaarten van het Axe Seduction Game bieden stuk voor stuk een oplossing om het Axe-effect aan te vullen. Axe versterkt zo zijn imago van professionele verleider, maar het merk doet dat ook met veel humor en zonder zijn mannelijkheid te verliezen. Door op de ene of de andere manier actief mee te doen met de creatie en de verdeling van het spel, helpt een uitgelezen selectie mediapartners om rond het Axe Seduction Game een hype te creëren.

De coproductie van de Gravity Ax'-Tournee in België wordt toevertrouwd aan het magazine OutSoon en de groep "Art point M" uit Roubaix. Hierdoor verzekert Aptitudes zijn klant Axe van een heel precies contact met de doelgroep en van het feit dat de artistieke inhoud van de individuele ervaringen die aan de jongeren worden voorgesteld van hoogstaande kwaliteit is.

De toernee wordt internationaal afgesloten met een muzikaal en exclusief mega-evenement : de Zero Gravity Ax'perience, die in juli 2001 in Londen plaatsvindt.

Het programma Edge Communication© houdt eveneens de aanwezigheid in van Axe als co-sponsor van andere evenementen die zich richten tot andere subdoelgroepen. Aptitudes zorgt in samenspraak met de klant voor een selectie van deze evenementen.

Aptitudes vult voorts het programma aan met mediacommunicatie : de verzamelde jongerenpers, de pers voor het grote publiek en de vakpers (media, marketing) berichten zowel over de Gravity Ax'perience als over het Axe Seduction Game. In ruil voor uitnodigingen voor de evenementen of kaartspellen die door de lezers kunnen worden gewonnen, helpen sommige media ook met de promotie door in hun publicatie ruimte ter beschikking te stellen.

Realisatie
Door op een subtiele manier het nieuwe product Gravity voor te stellen in redactionele producties, wordt aan de traditionele waarden van Axe, zijnde humor en verleiding, ook het item "ernst" toegevoegd.

De 54 kaarten van het Axe Seduction Gama zijn een echt "collectors item" en originele verzamelstukken. De visuele kracht van de kaarten speelt dan ook handig in op het thema "verleiding". Aptitudes doet een beroep op grafici en kunstenaars die allemaal hun opinie geven over verleiding: op elke kaart staat aan de ene kant een andere originele visuele uiting en aan de andere kant een spreekwoord, een humoristische zin of een gedacht. De kaart wordt voorgesteld als een ideaal instrument voor de jonge verleider. Hij kan ze natuurlijk ook voor zichzelf houden om het eerste contact te vergemakkelijken of zelfs om zich in moeilijke situaties uit de slag te trekken. Eind april 2001 werden de eerste 24 kaarten van het Axe Seduction Game exclusief verdeeld als individuele kaarten en vanaf mei als volledig kaartspel.

Ook op het web kan elke kaart van het spel worden verdeeld als e-card, aangezien er op de site www.axe.be een e-seduction game kan worden gespeeld. Surf naar www.axe.be voor evenementen en andere verrassingen.