soepelheid en discipline | dicht bij de klant | snel concrete resultaten
Vanaf het eerste contact tot de eindbeoordeling verloopt elke opdracht van Aptitudes volgens een duidelijk afgelijnd procédé :
 1. briefing met de klant : analyse van zijn communicatiebehoeften, definitie van zijn behoeften en duidelijke omschrijving van zijn vraag

 2. formulering van de aanbeveling van Aptitudes in een document dat een samenvatting biedt van :
  1. de briefing
  2. de te volgen communicatiestrategie : doelgroep en middelen
  3. het voorstel van de acties die Aptitudes wil ondernemen
  4. de gedetailleerde planning, vanaf het op gang brengen tot het eindrapport
  5. het budget met de honoraria en de verwachte operationele kosten

 3. concrete realisatie van het programma door het team van Aptitudes, eventueel in nauwe samenwerking met de klant

 4. tussentijdse rapporten in functie van de geplande fazes

 5. eindrapport

 6. constructieve debriefing