soepelheid en discipline | dicht bij de klant | snel concrete resultaten
Aptitudes zal zich nooit belangrijker voelen dan de klant. Die mag volkomen terecht hoge professionele eisen stellen. Aptitudes zal zijn vertrouwen niet beschamen.
Van zodra duidelijk is dat het vertrouwen wederzijds is, zijn beide partijen bereid op een heel intensieve en voor iedereen rendabele manier met elkaar samen te werken.

Er is vandaag de dag in de communicatiewereld een verschuiving aan de gang die ervoor zorgt dat kleine PR-specialisten steeds vaker het vertrouwen genieten van grote multinationals. Tot voor kort gingen deze multinationals nog in zee met giganten waarvan de omzet even hoog opliep als de vaste kosten.

Zo hebben Levi's® Belgium en Axe (Unilever) een beroep gedaan op het veel minder bekende, maar zeker soepeler werkende en wellicht ook professionelere Aptitudes, dat ook blijk geeft van een veel grotere betrokkenheid. Voor die klanten heeft Aptitudes alvast bewezen dat het er beter dan grote bureaus in slaagt om voor een intense en creatieve relatie te zorgen tussen het bureau en de klant.